Anledningar till att ta ett Hälsotest & Förbättra Hälsan

Anledningar till att ta ett Hälsotest & Förbättra Hälsan

Regelbundna läkarkontroller för att hålla koll på sin hälsa blir allt vanligare. Något så enkelt som att besöka vårdcentralen för en kontroll kan säkerställa att dina blodvärden inte påverkar din hälsa negativt. Idag finns det även nya metoder att följa upp och kontrollera din hälsa privat. Om du ogillar att gå till vårdcentralen eller sjukhuset kan detta därför vara ett enklare och smidigare sätt att utvärdera din hälsa.

Vikten av årliga hälsoundersökningar

För en god hälsa kan du göra en hälsokontroll årligen från en viss ålder. Dessa hälsotester kan hjälpa dig att upptäcka eventuella åkommor eller sjukdomar som du löper risk för. Regelbundna kontroller kan hjälpa dig att öka dina chanser till behandling och hjälpa dig att hitta ett botemedel på ett mer lägligt och effektivt sätt.

Regelbundna hälsokontroller är viktiga eftersom de hjälper till att identifiera potentiella problem i ett tidigt skede.

Hälsoundersökningar kan vara ett rutinbesök eller att skicka in blodprov som du tar hemma. 

Dessa tester hjälper till att utvärdera ditt välbefinnande och hjälper till att diagnostisera eventuella problem som kan dyka upp. Detta blir ännu viktigare om du har en livsstil som gör dig utsatt för hälsorisker.

Regelbundna hälsokontroller bör vara en del av din rutin

Hälsokontroller är inte bara fysiska kontroller av en läkare utan kan även inkludera screening i form av laboratorietester och andra tester såsom blodprov.

Dessa utgör hörnstenen i tidiga upptäcktsmetoder och varierar beroende på ålder, kön, familjens hälsa och historia.

Läkarna kan också hjälpa patienter att ge råd om hur de kan arbeta för att undvika eventuella problem på grund av deras livsstil.

Det är ett utmärkt sätt att förbättra relationen mellan läkare och patient och hjälper läkaren att få en bättre förståelse för patienten och hans eller hennes sjukdomshistoria.

Behöver friska individer en hälsokontroll?

Hos friska människor tar läkare ett mer selektivt tillvägagångssätt för att förebygga sjukdomar istället för att rekommendera dem med en helkroppshälsokontroll.

Fördelar med regelbundna hälsotester

1. Identifiera sjukdomar

Regelbundna hälsokontroller hjälper läkarna att diagnostisera i ett tidigt skede.

Dessa kontroller görs på basis av en individs ålder, kön, historia och livsstilsval.

Läkarna kan ge råd om många tester och förebyggande undersökningar för att upptäcka eventuella risker för patienten. 

2. Blodprover

Under en vanlig hälsokontroll brukar man göra ett blodprov. Dessa görs för att eliminera risken för sjukdomar som kan dyka upp i ditt blod.

Dessa inkluderar ofta kolesterol, diabetes, högt blodtryck, anemi, såväl som kranskärlssjukdomar. Blodprover kan också hjälpa läkare att korrekt utvärdera funktionen hos olika kroppsorgan som lever, njurar, hjärta och sköldkörtel. Blodprov kan ge mycket information om din hälsa.

3. Identifierar stressrelaterade sjukdomar

Vi lever i en snabbrörlig värld med hektiska arbetsscheman och livsstilar.

Detta kan utlösa en mängd olika sjukdomar i människokroppen som orsakas av stress. Ökning av stress och ångest har visat sig vara direkt relaterad till ett antal olika sjukdomar som är både fysiska och psykiska.

Dessa inkluderar högt blodtryck, viktökning, psykiska störningar, Alzheimers, depression, astma och till och med gastrointestinala problem. Regelbundna medicinska kontroller ser till att det är lättare att diagnostisera och upptäcka dessa problem innan de blir för allvarliga.

Regelbundna kontroller kan se till att du får de råd och det stöd du behöver från din läkare för att hjälpa dig att avvärja missförhållandena med en livsstil med hög stress.

4. Håller dig uppdaterad om din hälsa

Dina hälsokontrollsresultat ger ansvarig läkare information om din hälsa. Beroende på resultaten kan du använda informationen för att tidigt agera och ändra livsstil om det krävs..

Å andra sidan, om problemet upptäcks i ett senare skede, blir det mycket svårt att hantera det och kan till och med bli en stor ekonomisk belastning. Regelbundna kontroller är ett bra sätt att hålla sig medveten om vad du kan göra för att förbättra din hälsa och minska risken för sjukdomar.

Viktiga tester och screeningar:

 • Kolesterol
 • Diabetes
 • Högt blodtryck
 • Body Mass Index (BMI)
 • Tidig upptäckt av bröst- och livmoderhalscancer
 • Screening för kolorektal cancer
 • Munhälsa för vuxna
 • Vaccinationsscheman
 • Hudcancer
 • Screening för prostatacancer
 • Viral hepatit

5. Du är unik 

Sjukvården bygger på antagandet att vi alla är lika. Problemet med detta är att hälsoproblem kanske inte upptäcks i tid. Och det kanske innebär att du inte gör de tester som du faktiskt skulle behöva göra.

När du har en regelbunden historia av blodprover finns det en större chans att upptäcka problem tidigt och behandla det.

Din personliga hälsa är ingen exakt vetenskap och kan variera mellan individer. Hur du bearbetar insulin till exempel är inte detsamma som andra. Utan att anpassa dig till din individuella situation kan du därför ha svårt att uptäcka hälsoproblem tidigt.

Relaterade inlägg