Spelberoende: Effekter på den Psykiska Hälsan

Spelberoende: Effekter på den Psykiska Hälsan

För de flesta människor är det inga allvarliga problem att satsa när de spelar på bästa utländska casino. Det finns dock personer som upptäcker att de inte kan stanna i tid, vilket leder till att de förlorar kontrollen. Personer som kämpar med spelberoende berättar ofta att deras beroende har kostat dem mycket pengar. 

Spelande: en form av beroende?

Vissa personer med spelberoende kan undvika spelande eller spela måttligt under en period och bara ibland förlora kontrollen. Andra personer med denna störning beskriver att deras spelmönster ständigt orsakar problem. Oavsett om spelberoendet är intermittent eller ihållande kan det orsaka allvarliga konsekvenser i en persons liv.

De flesta personer med spelberoende känner inte att de har fullständig kontroll över sitt spelande, på samma sätt som personer som kämpar med drog- eller alkoholberoende. Intressant nog stöder forskningen denna likhet, vilket tyder på att spelberoende är möjligt. Studier av hjärnavbildningar har till exempel visat att spelande kan utlösa frisättning av dopamin, en kraftfull neurotransmittor som till stor del är ansvarig för att människor blir ”höga” när de känner sig som om de tar olagliga droger.

Det är viktigt att notera att termen ”missbruk” inte betyder att en person är fysiskt beroende, utan kan helt enkelt beskriva ett ohälsosamt beroende eller psykologiskt beroende av något. Många tror att sug efter mat och att ge upp den är det tydligaste tecknet på ett beroende, men kännetecknet för alla beroenden är att beteendet fortsätter även efter att det har börjat orsaka allvarliga problem.

Att få hjälp för spelberoende

Beroendets vägar i hjärnan gör det svårt att sluta, men det betyder inte att det är omöjligt för personer med spelberoende att återhämta sig. Forskning visar faktiskt att de flesta som har spelproblem slutar så småningom, och en tredjedel av dem gör det utan professionell hjälp.

Studier har visat att om man slutar med ett beteende eller börjar med ett nytt, så ändrar hjärnan faktiskt vissa kopplingar. Gamla missbruksvägar i hjärnan blir mindre aktiva och nya, sundare vägar kan bildas i stället. Det är därför som människor som återhämtar sig med tiden märker att deras begär avtar och att det blir lättare för dem att inte återvända till sitt missbruk.        

Behandlingsalternativ för missbruk

För dem som är intresserade av behandling finns det ett antal olika alternativ. Oftast är terapi den främsta behandlingen för spelberoende, men i vissa fall används en kombination av terapi och medicinering för att återhämta sig. Många människor drar nytta av den struktur som ett behandlingsprogram ger och finner att det också hjälper dem att lära sig bättre copingfärdigheter, sätta upp mål och hålla sig ansvariga. 

Varje program är lite annorlunda och det är viktigt att hitta ett som passar dina behov. Vissa program erbjuder till exempel gruppterapi, medan andra endast erbjuder individuell rådgivning eller familjerådgivning. Vissa program erbjuder kortvarig behandling på boenden, medan andra erbjuder öppenvårdsprogram som äger rum flera gånger i veckan eller enskilda sessioner en gång i veckan.

Att hjälpa sig själv: alternativ till behandling

Det finns flera skäl till att vissa personer som kämpar med spelberoende inte anser att behandling är rätt alternativ för dem. Tid eller pengar är ett hinder för vissa personer, medan andra kanske är övertygade om att de kan återhämta sig på egen hand. Om du eller en närstående inte är intresserad av behandling finns det många gyllene alternativ mellan formell behandling och ingen behandling. Många av dessa program erbjuds gratis och omfattar individuell utbildning eller stödgrupper som kan hjälpa människor genom återhämtningsprocessen.

Slutsats

Spelberoende är ett aktivt och akut samhällsproblem som inte bör tas lättvindigt. När du märker tecken på spelberoende är det viktigt att du tar det första steget för att få hjälp eller ändra ditt beteende, oavsett vad det första steget är. 

Ofta berättar personer som kämpar med missbruk också att de ibland kämpar med förnekelse, att de bagatelliserar sitt beteende eller dess konsekvenser eller att de hittar på andra ursäkter för att ”den här gången kommer det att bli annorlunda”. Förnekelse och liknande ursäkter gör att beroendet kan fortsätta att växa och gradvis bli mer destruktivt med tiden. Som människor med detta problem vet står mer på spel än bara pengar.

Relaterade inlägg