Så Väljer du Rätt Hemförsäkring – Tips & Råd

Inredning

Hemförsäkring är någonting som nästan alla har. Detta då det är otroligt viktigt. Hemmet är bland det viktigaste vi äger och ofta den största investeringen vi gör i våra liv. Av denna anledning vill du naturligtvis försäkra den. Även om det inte finns någon lag på att du måste ha en hemförsäkring rekommenderas det starkt. Banken eller din hyresvärd kan däremot kräva att din bostad är försäkrad.

Att ha en hemförsäkring ger trygghet för dig och din familj att ditt hem och dina tillhörigheter är försäkrade om någonting oförutsett skulle inträffa.

Även om hemförsäkringar för de allra flesta är något tråkigt oh ibland svårförstått är det väldigt viktigt och därför kan det vara värt att lägga en extra tanke över vilken typ av hemförsäkring du ska ha.

En hemförsäkring skyddar ditt hem mot en mängd olika olyckor och problem, från inbrott till brand eller naturkatastrofer. Det kan inträffa enorma skador på ditt hus som kan leda till enorma ekonomiska svårigheter om du inte har en försäkring.

Den goda nyheten är att utbudet av hemförsäkringar har växt genom åren och bättra anpassats för olika individers behov och livssituationer. Detta gör att det nu finns ett större utbud av hemförsäkringar som passar olika budgetar och behov. Men med det sagt innebär det också att det finns en del att välja mellan, vilket är ett övervägande du behöver göra.

I denna artikel ska vi ta en närmare titt på hemförsäkringar och mer specifikt vad du bör tänka på när du ska välja en hemförsäkring.

Börja med dina behov

Det första steget när du ska välja och jämföra hemförsäkringar är att utvärdera dina behov. Olika försäkringar täcker olika saker och det finns ingen mening att betala för en hemförsäkring som täcker sådant som du inte ens äger. Av denna anledning är detta steg därför viktigast när du ska göra ditt val.

Börja med din livssituation. Om du är ensamstående har du kanske inte samma behov av täckning som en familj med flera medlemmar. Om du har husdjur bör du se till att din försäkring täcker eventuella skador de kan orsaka eller om de behöver medicinsk vård.

Boendetyp

En annan viktig aspekt som påverkar vilken typ av hemförsäkring du behöver är naturligtvis din boendeform. Bor du i en hyresrätt eller villa? Om du bor i en hyresrätt behöver du antagligen inte ha en försäkring som täcker själva strukturen eller grunden av byggnaden, men du kanske vill ha extra fokus på att skydda dina tillhörigheter.

Om du äger en bostadsrätt eller ett hus behöver du en försäkring som täcker både byggnaden och dina ägodelar.

Ekonomi

En mer heltäckande hemförsäkring kommer naturligtvis att vara dyrare. Här är det en balansgång mellan att inte vara överförsäkrad och betala för mycket och att vara underförsäkrad och inte kunna få ersättning för alla problem som kan uppstå. Med det sagt vill du hitta en balans mellan premiekostnaden och försäkringens täckning för att hitta den bästa lösningen för din plånbok.

Tänk på att många hemförsäkringar ofta har en gräns för värdet på lösöre som de täcker. Har du till exempel dyra smycken eller konstverk kan du behöva utöka täckningen för just lösöre.

Vad en hemförsäkring täcker

Det korta svaret är naturligtvis att olika hemförsäkringar och försäkringspremier täcker olika saker. Med det sagt är det viktigt att du förstår i detalj vad försäkringen täcker innan du väljer en.

Här är några av de viktigaste aspekterna som du bör överväga när du jämför och väljer hemförsäkringar:

Egendomsskydd

Egendomsskydd är det skydd som de allra flesta hemförsäkringar har. Detta innebär att de täcker de flesta skador på ditt hem och ägodelar till följd av saker såsom brand, battenskador, stormar, eller inbrott.

Husbrand

När det kommer till detaljerna kan de däremot variera så det är lämpligt att läsa noggrant över vad de täcker mer specifikt. Bor du till exempel i ett område där översvämningar inte är osannolika är det viktigt att din försäkring täcker just detta, och så vidare. Kolla också lite extra på evntuella undantag och begränsningar i försäkringen.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring är en annan term du utan tvekan kommer att stöta på när du jämför hemförsäkringar. Denna försäkring täcker skador eller skador som du orsakar till andra personer eller deras egendom, antingen avsiktligt eller oavsiktligt.

Detta kan till exempel vara situationer där någon skadar sig på din egendom eller om du orsakar skador på någon annans egendom, till exempel om ditt barn krossar en grannes fönster med en boll. Här behöver du helt enkelt överväga om detta är någonting som du behöver – men inte helt utesluta det, även om det känns som att det är någonting som aldrig kommer att hända för dig – precis som det gör för alla andra, tills det faktiskt inträffar.

Tillfällig boende och nödvändiga utgifter

Detta är en ganska viktig punkt när det kommer till hemförsäkring. Detta innebär helt enkelt att din försäkring ersätter kostnaden för tillfälligt boende och nödvändiga kostnader kopplat till detta om ditt hus blir obeboeligt. Vanligaste anledningarna inkluderar till exempel brand, sanering, vattenskador, och liknane.

Denna försäkring kan vara väldigt värdefull att ha för det sista du vill behöva tänka på om du tvingas tillfälligt flytta som ett resultat av en olycka är ekonomin.

Personlig egendom utanför hemmet

Något som många inte är medvetna om är att hemförsäkringar också ofta täcker personlig egendom utanför hemmet. Detta inkluderar oftast om dina saker blir stulna eller skadade när du är ute och reser eller helt enkelt bara utanför hemmet. Detta kan vara väldigt praktiskt att ha om olyckan skulle vara framme för extra trygghet.

Jämför olika försäkringsbolag

Precis som med alla större ekonomiska beslut är det bra att jämföra olika försäkringsbolag och försäkringspremier.

Olika försäkringsbolag har olika priser och dessutom olika typer av skydd och villkor.

Ta in offerter/jämför pris

Ett första steg är alltid att ta in offerter eller jämföra pris på försäkringsbolagets hemsida. Här är det dock viktigt att när du gör jämförelsen så jämför du samma saker. Det är naturligtvis inte rimligt att jämföra en dyr hemförsäkring som täcker det mesta med en billig försäkring som har många begränsningar då det helt enkelt inte är samma produkt.

Med det sagt bör du först identifiera typen av försäkring och skydd du vill ha och sedan jämföra försäkringar som erbjuder detta, annars får du ingen rättvis jämförelse. Målet är alltid att hitta billigast hemförsäkring som samtidigt täcker allt det du behöver ha försäkrat.

Täckning och Villkor

När du jämför försäkringar är det som sagt viktigt att nogrannt gå igenom vad som ingår i försäkringen och vad som inte ingår. Kolla efter sakerna som inte ingår och om det är något i den listan som du verkligen behöver. Det går oftast att justera försäkringen så att den anpassas efter dina behov.

Priser och Avgifter

När du jämför kostnader för olika hemförsäkringar bör du inte bara jämföra de månatliga kostnaderna för hemförsäkringen utan också eventuella tilläggskostnader och avgifter som kan tillkomma. Den största extrakostnaden är oftast självrisk där du själv får stå för en del av kostnaden vid eventuell olycka.

Tänk också på att en billigare försäkringsgpremie inte nödvändigtvis innebär att du får bäst värde för dina pengar om täckningen är bristfällig eller om det finns dolda avgifter som du måste betala om olyckan väl är framme.

En annan sak som kan vara bra att tänka på är försäkringsbolagets rykte och recensioner. Om det till exempel är jättekrångligt att få ersättning vid eventuella problem kan det vara svårt att få hjälp om olyckan väl är framme vilket bara adderar mer stress till problemet du redan har.

Ytterligare saker att tänka på

Sist men inte minst, utöver de saker vi diskuterat finns det också andra saker som kan vara bra att känna till innan du gör ditt slutgiltiga val.

Självrisk

Självrisken är en central del i hemförsäkringen som är den summa du måste betala själv vid varje skadetillfälle innan försäkringen träder i kraft. Olika försäkringspremier har olika typer av självrisk men vi rekommenderar att du hittar en balans mellan en lägre självrisk och en högre månadspremie eller vice versa. Detta bör göras beroende på din ekonomiska situation och huruvida du skulle ha möjlighet att klara av ett större ekonomiskt ansvar vid skador.

Tilläggstjänster

De flesta försäkringsbolag erbjuder extra tilläggstjänster som du kan lägga till din hemförsäkringar för att täcka olika saker som inte normalt täcks i din vanliga hemförsäkring. Detta kan till exempel inkludera om du har dyra konstverk i ditt hem och den normala försäkringspremien bara täcker upp till ett visst belopp. Ett annat exempel är hjälp vid ID-stöld.

Gå därför igenom tilläggstjänsterna och se om det är någon som är relevant för dig.

Omfattning av Ersättning

En annan sak att överväga är huruvida försäkringen erbjuder tillräcklig ersättning för att täcka kostnaden för att reparera eller ersätta förlorad eller skadad egendom. Vissa försäkringsbolag täcker ersättningsvärdet för specifika saker medans andra täcker vad det kostade när du köpte den och detta är naturligtvis ofta inte samma sak. Detta är särskilt viktigt för dyrbar egendom eller värdefulla tillhörigheter som skulle vara dyrare att ersätta idag än du ursprungligen betalade för dem.

Relaterade inlägg