Få koll på ditt vatten genom en vattenanalys

Få koll på ditt vatten genom en vattenanalys

Många smittämnen kan spridas med vatten och orsaka sjukdom hos människor som får i sig det förorenade vattnet. Förorenat vatten orsakar främst mag- och tarminfektioner. Exponering kan ske genom intag av dricksvatten men man kan också exponeras via exempelvis badvatten och grönsaker bevattnade med förorenat vatten. Även om ditt dricksvatten ser ut att vara normalt, kan ett enkelt vattenprov avslöja dolda farliga ämnen. Därför är det viktigt att kontrollera dricksvattnet med jämna mellanrum. Vi berättar mer om vattenprov.

Några tecken att vara uppmärksam på kring ditt vatten

Innan du gör ett vattenprov kan det vara bra att gå igenom lite kring hur vattnet är. Om du exempelvis märker något underligt med ditt dricksvatten eller att det har förändrats i utseende, smak eller lukt, då bör du inte tveka utan genast beställa ett vattenprov. En dålig lukt kan bero på svavelväte eller metangas, men kan också bero på att bakterier eller avlopp har kommit ut ur din vattenkran. Vitt – eller grumligt vatten beror främst på gaserna kväve och syre som blivit upplösta. Detta behöver dock inte vara farligt. Brunaktigt vatten kan orsakas av järn vilket ger en obehaglig smak samt en missfärgning på tvätt, disk och i toaletten. Detta kan leda till att rören blir täppa vilket kan bli dyrt att reparera. Svarta prickar i dricksvattnet orsakas oftast av mangan. 

Så här enkelt går det till

Det finns tre olika typer av vattenprov. Du kan välja mellan en eller flera vattenanalyser beroende på ditt behov. Dels en kemisk och metallisk vattenanalys. En annan vattenanalys är den mikrobiologiska.

Avslutningsvis kan du göra en radon vattenanalys. När din beställning har mottagits skickar de ett provkit med ett formulär och instruktioner. Det tar ett par dagar att få. Du genomför ditt vattenprov genom att läsa igenom instruktionerna innan du påbörjar analysen och fyller sedan i formuläret. 

Relaterade inlägg