Boronisering Oljeverktyg för en längre Förväntad Livslängd

Oljeborrningsindustrin är starkt beroende av processen att Boronisera oljeverktyg för att öka styrkan hos metallkomponenter. Detta resulterar i lägre underhållskostnader och ansträngningar.

En lång rad olika industrier är i behov av högkvalitativa utrustningskomponenter med överlägsen korrosions- och nötningsbeständighet. Detta uppnås genom en termokemisk ythärdningsprocess som kallas boronisering där ett boravgivande pulver, pasta, gas eller vätska reagerar med ytan på ett modermaterial. Beroende på materialtyp skapar borring ett extremt hårt skikt med en beläggningstjocklek på 0,007 till 0,4 mm och en ythårdhet på 1200 till 2800 HV.

Boronisering är tillämpbar på ett brett utbud av olika material såsom vanligt kolstål, verktygsstål, legerat stål och kermetmaterial. När basmaterialet är ett järnhaltigt material kommer det diffusa skiktet att bilda en sammansättning av FeB nära ytan och Fe2B (dijärnborid). Boronisering är dessutom tillämpbart på ett antal icke-järnmetaller samt nickel-, kobolt- och titanbaserade legeringar.

Boronisering av oljeverktyg ökar driftsäkerheten

Boronisering av oljeverktyg är en utbredd metod inom olje- och gasindustrin för att öka driftsäkerheten och funktionaliteten hos komponenter. Dessa inkluderar regulatorventiler, grindventiler och andra ventilkomponenter, pumphjul, styrkopplingar, metalltätningar, munstycken för kol och oljebrännare.

Det finns många fördelar med boronisering av oljeverktyg. De boroniserade skikten får högre motståndskraft mot extrema temperaturer, syror och slitage och har en reducerad friktionskoefficient. Detta resulterar i en lägre benägenhet till kallsvetsning och därför märkbart lägre underhållskostnader.

Egenskaper som är absolut önskvärda, särskilt inom olje- och gasindustrin, ett område där metallkomponenter utsätts för extrema påfrestningar på grund av höga temperaturer och tryck. Andra än de ovan nämnda egenskaperna som borrande oljeverktyg tillför metallkomponenter, kommer själva processen med många fördelar.

Speciellt när det gäller boridytans enhetlighet som inte kan uppnås med jämförbara sprayer. Boronisering av oljeverktyg med pulver är därför tillämpbart på delar med komplex geometri och områden som endast är svåra att nå.

Lämna ett svar

Relaterade inlägg