Så Sanerar en Skadedjursbekämpare Vägglöss – Och vad du kan göra för att hjälpa till

Så Sanerar en Skadedjursbekämpare Vägglöss - Och vad du kan göra för att hjälpa till

Vägglöss är en av de mest irriterande skadedjuren som kan drabba våra hem. De är svåra att upptäcka och ännu svårare att bli av med. Men med rätt kunskap och grundliga metoder kan du bekämpa vägglöss på ett effektivt sätt. I den här artikeln kommer vi att diskutera hur en skadedjursbekämpare går tillväga för att sanera vägglöss och vad du kan göra för att hjälpa till för att saneringen skall ha så bra förutsättningar som möjligt att lyckas. 

Introduktion till Vägglöss

Vägglöss är en mycket lättsmält skadedjur som kan hitta sin väg in i våra hem via väggar, möbler eller andra föremål. De är mycket svåra att upptäcka på grund av deras storlek och förmåga att gömma sig, och de kan fortplanta sig snabbt, vilket gör det svårt att bli av med dem. Vägglöss kan orsaka hudirritationer och allvarliga allergiska reaktioner hos vissa människor, så det är viktigt att ta itu med dem så snart som möjligt.

Så Sanerar en Skadedjursbekämpare Vägglöss

Det finns många saker som en skadedjursbekämpare gör för att sanera vägglöss, det inkluderar oftast dessa steg: 

Bedömning av vägglössangreppet – Inspektion

Först och främst måste en skadedjursbekämpare bedöma omfattningen av vägglössangreppet. Detta innebär att de måste inspektera alla rum i huset för att avgöra hur mycket vägglöss som finns och var de är belägna.

Förberedelse av sanering

Nästa steg är att utgå ifrån informationen som samlats under inspektionen och frigöra de ytor skadedjursbekämparen bedömer skall behandlad med pulver eller kemikalier. Dessa ytor är oftast golv, lister och den nedre sektionen av väggen i områden runt sängar, soffor och sängmöbler. Men de kan variera från ärende till ärende. 

Användning av behandlingsmedel

En skadedjursbekämpare kommer sedan att använda sig av lämpliga behandlingsmedel för att döda vägglössen. Dessa medel är ibland giftiga, så det är viktigt att följa alla säkerhetsanvisningar och skydda sig själv och andra från kontakt med dem. Behandlingsmedlen är oftast tillgängliga i form av spray eller pulver och de ska appliceras noga på alla platser där vägglössen är belägna, inklusive i sängar, möbler och väggar.

Vad du kan göra för att hjälpa till för att bli av med vägglöss

Det finns också en del saker som du som är utsatt för vägglöss kan göra för att hjälpa till när det kommer till bekämpning av vägglöss:

 • Innan skadedjursbekämparen anländer kan du flytta alla föremål från väggarna, detta för att skadedjursbekämparen skall komma åt och kunna se alla angripna områden.  
 • Du som är stark nog kan även ställa upp sängen så skadedjursbekämparen kan inspektera undersidan av denna. 
 • Tvätta alla textilier som kan ha kontakt med vägglössen, inklusive sängkläder, kuddar och filtar, i höga temperaturer för att döda vägglössen.
 • Efter att saneringen av vägglöss har påbörjats bör du säkerställa att de pulver eller den kemikale som används får ligga kvar orört, det här är en kritisk punk många missar vilket medför att saneringen blir mindre effektiv och mer tidskrävande. 

De vanligaste orsakerna till att man får vägglöss hemma är:

 1. Införskaffande av begagnade möbler eller textilier som redan är angripna.
 2. Tillfälligt boende i rum och bostäder angripna av vägglöss som du sedan får med dig hem i packningen. 
 3. Gäster/besökare vars primära boende är angripet av vägglöss tar med sig dessa i samband med övernattning. 
 4. Överföring från närliggande angripna lägenheter eller hus (om de saneras med värme utan värmetält eller om de förblir osanerade en längre tid)

Några vanliga tecken på vägglöss inkluderar:

 1. Skal och avföring från vägglössen, som ofta syns på sängkläder och möbler nära infesterade områden.
 2. Röda utslag och klåda på huden, som är ett resultat av lössens bett.
 3. Räda fläckar i sängen som beror på sönderkliande bett eller vägglöss som avdödats efter de hunnit inta föda. 

Det är viktigt att vidta korrekta åtgärder för att bli av med vägglöss eftersom en ineffektiv eller inkorrekt behandling kan leda till ett fortsatt eller mer omfattande angrepp. Även om skadedjursbekämparen har gjort sitt faller mycket ansvar på de boende för att säkerställa att de använda preparaten föblir så verksamma som möjligt. 

Relaterade inlägg