Organisera om ditt lager

Industri

Oavsett om du funderar på att installera ett nytt pallställ eller konfigurera om ditt befintliga lager, kan du genom att ta dig tid att noggrant planera en ny lagerlayout effektivisera din lagerverksamhet och maximera lagringskapaciteten. Följ denna steg-för-steg-guide för att planera den perfekta lagerlayouten för ditt utrymme, dina produkter och dina processer.

Steg 1: Mät ditt lager

Det första steget när du planerar din lagerlayout med pallställ är att mäta det tillgängliga utrymmet. Till att börja med, mät från vägg till vägg och inkludera eventuella pelare, rör, hörn, trappor, kontor, toaletter och allt annat som kan komma i vägen för dina pallställ. När du mäter, skapa en grov skiss av dina mått inklusive eventuella hinder för att skapa en grundläggande lagerlayout.

Steg 2: Identifiera potentiella faror 

Innan du kan börja planera vart ditt hyllsystem ska ta vägen måste du identifiera potentiella faror som kan uppstå när du installerar dina pallställ, som att begränsa åtkomsten till en brandutgång eller blockera luftventiler. Samt identifiera potentiella risker. Att till exempel delvis blockera en högtrafikerad väg med ett pallställ kan minska produktiviteten och minska effektiviteten i din lagerverksamhet. På samma sätt kan blockering av viktiga eluttag med ett pallställssystem också hindra dina lagerprocesser och bör tas i beaktande vid planeringen av din layout. När du identifierar potentiella faror eller hinder, markera dem på din skissade lagerlayout.

Steg 3: Mät dina pallar och lagerställ

Ett annat viktigt steg i planeringen av din lagerlayout är att ta hänsyn till storleken på dina produkter eller pallar som ska lagras. Du kommer att behöva mäta höjd, bredd, djup och vikt på dina standardpallar eller produkter. Detta är ett avgörande steg eftersom dina produktmått kommer att påverka vilken typ av hyllsystem du behöver samt layouten på ställen. Dessutom kommer noggranna mätningar av dina produkter, innan du planerar din layout och beställer dina pallställ att säkerställa att ditt pallställsystem faktiskt blir mer effektivt.

Relaterade inlägg