Frågor & Svar

Här besvarar vi korta men snabba svar på läsarnas frågor.
Har du en fråga? Klicka här!

Vad är Glödgning? Allt du Bör Veta!

Vad är Glödgning? Allt du Bör Veta!

Glödgning är en värmebehandlingsprocess. Huvudsyftet med proceduren är att förändra mikrostrukturen och därför de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos metaller. I stål minskar glödgning hårdheten, och inre spänningar å ena sidan och ökar duktiliteten å andra sidan. Därför gör processen materialet mer formbart och bearbetbart och förhindrar att det går sönder. Vad händer under processen? Glödgning minskar antalet dislokationer som sker pga. till det faktum att atomer vandrar i kristallgittret. Detta leder till förändringar i materialets hårdhet och duktilitet. Med många metaller, såsom kolstål, bestämmer fassammansättningen och kristallkornstorleken egenskaperna hos arbetsstycket. Här är kylningen och uppvärmningshastigheten de avgörande faktorerna. Efter…
Läs mer
Titan legeringar – Allt du Bör Veta om Legeringar med Titan

Titan legeringar – Allt du Bör Veta om Legeringar med Titan

Precis som andra legeringar, består titanlegeringar av en blandning av kemiska grundämnen. De kännetecknas av en mycket hög draghållfasthet, seghet och korrosionsbeständighet. Dessutom kan titanlegeringar motstå extremt höga temperaturer på upp till 760°C (1400°C) och är densitet låg jämfört till stål och andra superlegeringar. Därför är titanlegeringar jämförbart lätta. Men å andra sidan uppvägs dessa fördelar av höga produktions- och materialkostnader. Rent titan finns i form av β-fas vid temperaturer över 885 °C (1625 °F) och i form av α-fas vid temperaturer under 885 °C. Legeringselementen kan antingen stabilisera a- eller p-fasen. Legeringar som stabiliserar α-fas inkluderar aluminium, syre och…
Läs mer
Vad är Ferrolegeringar? Komplett Guide

Vad är Ferrolegeringar? Komplett Guide

Ferrolegering avser generellt legeringar av järn som innehåller en hög andel av ett eller flera andra grundämnen än kol. Dessa inkluderar element som krom, mangan eller aluminium. Stålindustrin är den största konsumenten av ferrolegeringar, eftersom de ger stål olika egenskaper. Dessutom spelar ferrolegeringar en viktig roll i tillverkningen av metallen. Till exempel förhindrar ferrolegeringar de negativa effekterna av svavel i produktionen och förbättrar korrosionsbeständigheten i stål. I allmänhet är ferrolegeringar tillverkad i en masugn eller en elektrisk ljusbågsugn, varvid betydelsen av den senare metoden minskade stadigt under 1900-talet. Andra möjligheter för tillverkning av ferrolegeringar är genom karbotermiska reaktioner, tillsats av…
Läs mer
Svårsmälta Metaller – vad är det?

Svårsmälta Metaller – vad är det?

Svårsmälta metaller är en grupp metaller som uppvisar överlägsen värme- och slitstyrka. Vilka exakta metaller som tillhör gruppen skiljer sig åt. Den vanligaste definitionen av svårsmälta metaller inkluderar emellertid elementen niob, molybden, tantal, volfram och rhenium. En bredare definition inkluderar 12 grundämnen, som inkluderar titan, vanadin och krom, bara för att nämna några. De vanligaste applikationerna är glassmältningselektroder, ugnsdelar och kylflänsar. Vidare används eldfasta metaller vanligtvis inom flyg- och försvarsindustrin. Definitionen av svårsmälta metaller Dessa element delar många egenskaper. En egenskap sticker dock ut: den extremt höga smältpunkten. Till exempel har alla element som hör till den närmare definitionen en smältpunkt…
Läs mer
Minimimiljönormer vid WTO

Minimimiljönormer vid WTO

Fredagen den 3 december 2021 organiserade GRCF i samarbete med Tulip Consulting en paneldiskussion som en del av IISD Trade and Sustainability Hub 2021. Diskussionen fokuserade på behovet av att utveckla miljöminimistandarder inom ramen för WTO, på samma sätt som Codex Alimentarius, som för närvarande gäller för globala livsmedelsstandarder. Paneldeltagarna undersökte särskilt hur en sådan miljömässig minimistandard skulle kunna främja en mer hållbar global ekonomi och potentiellt till och med bidra till att minska – snarare än lägga till – handelsrelaterade hinder för producenter i utvecklingsländer. Stigande globala och miljömässiga utmaningar understryker vikten av att övergå till ett mer hållbart…
Läs mer
Att ta Ansvar för Försörjningskedjans Effekter: vem, varför och hur?

Att ta Ansvar för Försörjningskedjans Effekter: vem, varför och hur?

Vilket ansvar har aktörerna i försörjningskedjan när det gäller att hantera effekterna på produktionsnivån? När uppmärksamheten ökar på de negativa effekterna av ohållbar produktion läggs ansvaret på alla aktörer i försörjningskedjorna – producenter, handlare, återförsäljare, varumärken, finansiärer – för att hantera effekterna på produktionsnivån genom det som kallas "kedjeansvar". På samma sätt utsätts institutioner inom den offentliga sektorn som reglerar handeln inför press att inkludera miljöskydd och sociala skyddsåtgärder, vilket leder till utvecklingen av metoder, index, och policye3 för att ta hänsyn till de inbäddade effekterna av handel. Om du drar nytta av försäljningen eller konsumtionen av en vara, är…
Läs mer