Höghållfast låglegerat stål (HSLA) – Vad är Det?

Höghållfast låglegerat stål (HSLA) –

Höghållfasta låglegerade stål (HSLA) avser legerat stål som har högre hållfasthetsvärde. Jämfört med kolstål har HSLA-stål bättre korrosionsbeständighet samt större mekaniska egenskaper. HSLA-stål definieras inte av deras legeringselement eller sammansättning. Snarare avgör förbättringen av mekaniska egenskaper genom en förändring av mikrostrukturen om stål kan definieras som HSLA.

Vad är höghållfasta låglegerade stål?

Höghållfasta låglegerade stål ger bättre mekaniska egenskaper jämfört med kolstål.

Generellt sett, kornstorleken reduceras för att minska perlitstrukturen, vilket ökar materialets sträckgräns. Typiska grundämnen som tillsätts för att uppnå detta är titan, koppar, niob och vanadin. Kolhalten i HSLA-stål kan vara allt mellan 0,05 och 0,25 % (i massinnehåll) för att bibehålla formbarhet och svetsbarhet.

Olika legeringselement kan läggas till för andra effekter än bara förstärkning. Till exempel kan kväve tillsättas för att förbättra slitageskyddet och motståndskraften mot lokal korrosion. Andra grundämnen inkluderar, men är inte begränsade till, nickel, krom, molybden och kalcium. Som låglegerade stål överstiger dock inte den kombinerade mängden legeringselement (exklusive kol) gränsen på 2 % i massinnehåll.

På grund av dess förändrade mikrostruktur rostar HSLA-material inte lika snabbt som kolstål på grund av dess ferritstruktur. Det betyder inte att HSLA-stål inte kan rosta alls.

Rostskydd, eller spridning därav, kan påverkas genom att använda vissa legeringsämnen, som t.ex. krom, som bildar ett skyddande lager av kromoxider istället för järnoxid.

Lämna ett svar

Relaterade inlägg