Boriserande salter används vid värmebehandling av metaller

Boriiserande salter används vid värmebehandling av metaller för att härda basmaterialets yta. Det är en diffusionsbaserad process som skapar ett hölje på metallen med överlägsna nötningsförslitningsegenskaper.

Borisering av metallarbetsstycken är avgörande för ett brett spektrum av industrier. Speciellt olje- och gasindustrin ställer höga krav på komponenterna vad gäller motståndskraft mot högt tryck, extrema temperaturer och nötning. Egenskaper som bland annat kan tillhandahållas genom ytbehandling av metaller med boronsalt.

Borisering med borniserande salter

I denna process är boroniseringssalter donator av boratomer. Atomerna diffunderar sedan in i metallens yta och skapar ett extremt hårt hölje med flera överlägsna egenskaper. För att initiera den termokemiska diffusionsprocessen måste metallstycket som ska bearbetas t.ex. placeras i en retortugn tillsammans med boronsalterna.

Efter att ha värmts upp till 850 till 1000° Celsius börjar boriseringssalterna överföra boratomer till metallstycket och omvandlar sålunda järnkomponenterna till FeB och Fe2B (dijärnborid) .Denna härdningsoperation resulterar i ett material med förbättrad mikrohårdhet (upp till 2000 HV), motståndskraft mot korrosion, ökad kallsvetsning, motståndskraft mot korrosion och slitage samt termisk stabilitet.

Olika system för att möta varje kunds krav

Borniserande salter finns i olika system och blandningar. Flytande borering med salter är därför lika lätt möjligt som pack- eller pastaborering. När processen med flytande borering träder i kraft, värms salterna – tillsammans med metallbiten – i en retortugn vid cirka 900° Celsius. Så snart saltet börjar smälta börjar boratomer diffundera in i metallen, vilket skapar ett hårt fodral med alla önskade egenskaper. Efter processen kan resterande salter lätt tvättas bort.

Packa och klistra borering med boronsalt är också möjligt under rätt omständigheter. Generellt sett kräver borering inget annat än en lämplig donator, en inert gas och temperaturer runt 900° Celsius.

Lämna ett svar

Relaterade inlägg