Vilka är Några av Fördelarna med Friluftsliv?

Vilka är Några av Fördelarna med Friluftsliv?

Fritidsaktiviteter som löpning är fördelaktiga för ens hälsa oavsett var du gör dem, men de når en annan nivå i naturen. Förutom att hjälpa till att sänka blodtrycket, bekämpa fetma och förbättra synen, är tid som ägnas åt att leka i parker och andra grönområden förknippat med förbättrad mental hälsa och minskad stress.

Friluftsliv hjälper också till att stödja ekonomin och ökar medvetenheten om viktiga naturvårdsfrågor. Ansvarsfull användning av offentlig mark hjälper människor att bry sig om vad som händer med dessa platser. Forskning tyder på att när barn leker utomhus leder det till större miljömedvetenhet senare i livet.

Relaterade inlägg