Vem Uppfann Radarn?

Vem Uppfann Radarn?

Radar/ekolod var en gemensam amerikansk/brittisk uppfinning med fransk och tysk vetenskapshjälp påskyndad av WWI och WWII behov. Den första utvecklingen var för isbergsdetektering. ”Radarteknologin började med experiment med radiovågor i den tyske fysikern Heinrich Hertz laboratorium 1887. Han upptäckte att dessa vågor kunde skickas genom många olika material men reflekterades av andra. År 1900 märkte en radiopionjär, Nikola Tesla, att stora föremål kunde producera reflekterade radiovågor som är starka nog att upptäckas. Han visste att reflekterade radiovågor verkligen var radioekon. Så han förutspådde att sådana ekon kunde användas för att hitta positionen och kursen för fartyg till havs.

Pulsradar introducerades i USA 1925. 1935 patenterades radar enligt brittisk patentlag, delvis som ett resultat av forskningen ledd av den skotske fysikern Sir Robert Alexander Watson-Watt. Denna patenterade radar utvecklades senare till radarsystemet som visade sig vara effektivt mot tyska flyganfall mot Storbritannien under andra världskriget (1939-45). Termen ”radar” användes först av forskare från den amerikanska flottan under det kriget…

1906 uppfann den amerikanske marinarkitekten Lewis Nixon den första ekolodsliknande avlyssningsapparaten för att upptäcka isberg. Under första världskriget (1914-18) ökade behovet av att upptäcka ubåtar intresset för ekolod. Den franske fysikern Paul Langévin konstruerade den första ekolodsuppsättningen för att upptäcka ubåtar 1915. Till en början kunde dessa ekolodsuppsättningar bara ”lyssna” på återkommande signaler. År 1918 hade Storbritannien och USA byggt ekolodsuppsättningar som kunde skicka ut, såväl som ta emot, ljudsignaler. Den amerikanska militären började använda termen ”ekolod” under andra världskriget.

Relaterade inlägg