Vad måste idrottsanläggningsinnehavare och kommuner vara uppmärksamma på vid köp av idrottsgolv?

Vad måste idrottsanläggningsinnehavare och kommuner vara uppmärksamma på vid köp av idrottsgolv?

Anläggningsansvariga måste börja med att bestämma på vilken nivå, intensitet och frekvens sporter som ska spelas och vilka sporter. Detta måste de göra klart för planerarna i ett tidigt skede. Alla beslut kommer från denna initiala information, inklusive vilken yta som bäst passar anläggningens behov. De flesta leverantörer erbjuder ett brett utbud av golv, från enkelsport till multifunktion, och kan erbjuda användbar vägledning i processen.

Relaterade inlägg