Användbara mätstickor

Måttband

Det finns verkligen mängder med olika mätstickor. Allt från tumstockar till ihoprullade måttband till mer precisionsinriktade mätverktyg som avståndsmätare och mätstickor. Det är egentligen användningsområdet som fäller avgörandet vad du ska använda för måttstock. Vi berättar mer om dessa verktyg i denna artikel.

Tumstock

En av de mest klassiska mätstickor är tumstocken. Denna är en vikbar måttstock som började användas redan i slutet av 1800-talet. Då var det precis i skiftet mellan olika måttenheter så fortfarande graderas tumstocken med såväl tum som centimeter och millimeter. Är du på en byggarbetsplats är denna måttstock oerhört vanligt förekommande. 

Avståndsmätare

En avståndsmätare brukar vara mer finkänslig än en klassisk tumstock. Den är dessutom oftast digital. Nu pratar vi om ett oerhört finkänsligt instrument som mäter med oerhört noggrann precision. Utläsningen av värdet går ned till 0,01 mm. Så lågt kanske inte alla behöver mäta men är oerhört användbar där det verkligen måste vara noggrann mätning som fäller avgörandet.

Måttband

Ett måttband är ofta lik en tumstock med en stor avvikelse, måttbandet är ofta av ett annat material och ihoprullat. Syr du mycket har du säkert stött på ett måttband som är ihoprullat som också mäter i centimeter och millimeter. Däremot finns det på exempelvis byggarbetsplatser måttband som är ihoprullade men innesluten i en liten dosa. Dessa måttband är ofta gjorda av lättmetall och kan stanna i olika längder via en stop-loss teknik. 

Mätsticka 

Avslutningsvis vill vi nämna mätstickan som är ett finkänsligt instrument. Ett handverktyg som brukar användas för att mäta omfånget kring något. Du kan se liknande i exempelvis en skoaffär där smarta mätstickor används för att mäta skostorleken. Du ser även andra former av smarta mätstickor i sådana verktyg som kallas för skjutmått. Dessa mätstickor är precisionsverktyg och mäter ofta ned till millimeternivå. Dessa är sällan digitala utan resultatet läses av okulärt direkt på själva mätstickan. Trots det är de oerhört precisa. 

Relaterade inlägg