Flexibla kontorslösningar är svaret för en digital framtid

Flexibla kontorslösningar är svaret för en digital framtid

Minns du termen “digital nomad”? För några år sedan användes ordet ofta om unga, äventyrslystna personer som valt bort en fast plats i tillvaron för att åka jorden runt och arbeta online på resande fot. Ett sorts förlängt sabbatsår för en ny generation som inte vara beredda (eller hade ekonomisk möjlighet) att avstå inkomst under tiden de gav sig av för att finna sig själva.

Innan pandemin uppfattades onlinebaserat distansarbete ofta exotiskt, och kanske till och med lite märkligt. Den etablerade affärsvärlden såg fasta arbetsplatser och kontor som något självklart, och dessutom kopplat arbetsmoral och produktivitet till fysisk närvaro på en gemensam arbetsplats. Det kanske borde ha varit en liten hint om vad som komma skulle, att många av dåtidens digitala nomader arbetar mot företag inom tech-industrin. 

Efter Pandemin – företagare har lärt sig vikten av snabb anpassning

Företag inom tech har alltid visat vägen vad gäller såväl tekniska lösningar som företagande i allmänhet. Och när pandemin slog till, blev det digitala arbetssättet verklighet för betydligt fler människor än de som kallade sig själva digitala nomader. Det blev strängt taget ett arbetssätt alla människor behövde ta till sig, och med hjälp av ny teknik kring digitala möten och ett helt nytt förhållningssätt till arbete utanför kontoret lyckades många företag hålla uppe samma höga takt i verksamheten som tidigare.

I dag befinner vi oss “efter” krisen– men ingen kan påstå att världen gått tillbaka till hur det var innan pandemin. Globala politiska och ekonomiska kriser avlöser varandra i snabb takt, och påverkar såväl finansmarknad och arbetsmarknad som den praktiska vardagen i många företag. I dag är de flesta företagare medvetna om hur viktigt det är att snabbt kunna anpassa sig till nya förutsättningar. 

 

Digitala byråer visar vägen bort från Stockholms allt dyrare hyresmarknad

Ingen kan veta hur morgondagen kommer se ut. Men flexibilitet är sannolikt ett ord att hålla hårt i. Inte minst vad gäller planeringen av morgondagens kontorslösningar. Även om svensk ekonomi befinner sig i en bakåtrörelse, är hyresmarknaden för kommersiella lokaler och kontorslokaler i Stockholm fortfarande mycket stark. Beläggningen är hög och efterfrågan stor. Detta för inte helt oväntat med sig stigande hyresnivåer och ökade kostnader för de företag som väljer en fysisk etablering i Stockholm, inte minst i innerstaden. 

Traditionella kontor hör med andra ord ännu inte till historien. Men det finns också en hel del företag som väljer en annan väg – inte minst digitala marknadsföringsbyråer som AWISEE och liknande företag, där digitala arbetssätt varit en självklarhet under lång tid. I dag är bolag i en lång rad branscher inte längre beroende av en viss geografisk plats för att attrahera kunder eller rekrytera nya talanger till sin personalstyrka.

Särskilt i digitala branscher är outsourcing i princip en del av företagets DNA. Företag som säljer digitala tjänster har ingen anledning att begränsa sin verksamhet eller rekrytering till en fysisk plats som en kontorsadress. Agenturer som Upwork och svenska Proxify har gjort det enkelt att hitta rätt person till rätt tjänst, utan att behöva ta hänsyn till var i världen personen i fråga befinner sig. 

Digital rekrytering för ett digitalt arbetsliv

Digital rekrytering kan vara särskilt intressant för de företag som regelbundet arbetar med internationella samarbeten, eftersom man då kan aktivt kan söka personal med förstahands kunskaper om den utländska marknaden i fråga. Och på hemmaplan skapar distansarbete från annan plats stora möjligheter även för de mindre företag som inte har de ekonomiska muskler som krävs för att slå sig fram på hyresmarknaden för attraktiva kontorslokaler i centrala Stockholm. 

Även om gårdagens digitala nomader i mångt och mycket ledde den tekniska utveckling som som fick företag att överleva krisen, var demografin bland de digitala nomaderna ofta relativt homogen. Ung, och inte alltid så erfaren. I dag är utbudet av talanger hos de digitala rekryteringsbyråerna betydligt bredare, och företag som väljer att rekrytera på distans har stora möjligheter att hitta precis det de söker efter. Dagens nomad kan lika gärna vara en senior skribent som valt att flytta ut på den svenska landsbygden, som en IT-tekniker från Bangladesh med spjutspetskompetens inom sitt område. 

Fasta kontor byts mot flexibla kontorslösningar och co-working spaces 

Utvecklingen mot ökat distansarbete och ett friare förhållningssätt till rekrytering och fysisk närvaro på företagskontor, kommer sannolikt hålla i sig även till morgondagen. Särskilt i takt med att internationella samarbeten och flexibla, digitala arbetssätt alltmer blir en självklar del av hur företag (även i traditionella, icke-digitala branscher) bedriver sin dagliga verksamhet.

Framtidens kontor kommer troligen behålla en stor del av sin representativa funktion, men inte i lika hög grad vara en samlingsplats för den arbetande delen av personalstyrkan. Enligt analysföretaget CityMark väntas en 20-procentig ökning av flexibla kontorslokaler och co-working-ytor i Stockholm bara under 2022. Framtiden är redan här, och den är digital. 

Relaterade inlägg