En inkluderande verksamhet är effektivare

Teamwork

Det pågår en jakt efter högre vinster och allt effektivare verksamheter. I det offentliga är det ofta effektivitet som är det primära medan för den privata sektorn gäller vinster. I den här strävan kan det ibland vara lätt att köra på i gamla hjulspår och det är inte så konstigt, det finns en anledning till att verksamheten blivit vad den har blivit. Men för att växa och utvecklas ytterligare är det bra att förändras och då finns det ett område som pekas ut som en av de viktigaste för att förändring ska komma till, nämligen mångfald och inkludering på arbetsplatsen.

Vad är mångfald och inkludering

När mångfald och inkludering kommer på tal lägger olika människor olika betydelse i dessa begrepp. De flesta är dock överens om att mångfald, jämställdhet och inkludering på en arbetsplats handlar om att ta vara på den kompetens som våra olikheter genererar, vilket möjliggör tillväxt och nya innovationer. Att arbeta systematiskt med sitt mångfalds- och inkluderingsarbete är därför ett strategiskt arbete som bör stå högt upp på varje verksamhets lista.

Vad är fördelarna?

Att arbeta på ett inkluderande sätt i sin verksamhet är ett systematiskt arbetssätt som stärker kreativiteten i arbetslaget. Det ger en bättre arbetshälsa, medarbetare mår bättre och i slutet få verksamheten resultat i form av högre tillväxt eller effektivare verksamhet. Naturligtvis har ett inkluderande arbetssätt också en nyttoaspekt för hela samhället. Att ta tillvara på människors olikheter och nyttja dessa på bästa sätt genererar en positiv mänsklig och moralisk aspekt som kanske inte alltid framgår när fokuset är så tydligt vinst- och effektivitetsdrivet.

Hur göra?

Att arbeta med dessa frågor handlar mycket om att göra ett systematiskt kompetens- och arbetsmiljöarbete där det handlar om att främja jämställdhet samt likabehandling och icke-diskriminerande delar på ditt arbete. Det kräver en tydlig viljeinriktning och en tydlig ambition att göra detta för allas bästa. 

Relaterade inlägg