Förkolning av mjukt stål – Så fungerar det

Carburizing Mild Steel – Så fungerar det –

Mjukt stål är en typ av kolstål som har låga halter av kol. Det är också därför som mjukt stål är känt som ”lågt kolstål” eller ”vanligt kolstål”.

Ståltyper med högre kolhalter och mycket lite andra legeringar är kända som stål med högre kolhalt (0,3 – 2 %) eller gjutjärn (>2 %). På grund av dess relativt små mängder kol är mjukt stål mer formbart och därför lättare att arbeta med än högre kolstål. Men ett sådant lågt kolinnehåll gör också mjukt stål relativt mjukt, vilket är anledningen till att härdning av mjukt stål är en populär och (relativt) enkel procedur för att förbättra de mekaniska egenskaperna.

Om mjukt stål

För att lära dig hur förkolning av mjukt stål fungerar, rekommenderas att först förstå materialet. Halten av kol i mjukt stål varierar från 0,05 till 0,25%, varför inte alla mjuka stål är likadana. Ju högre kolhalt, desto hårdare är materialet.

Mjukt Steel är också mer formbart och svetsbart än de flesta andra ståltyper. Detta är en av huvudorsakerna till att mjukt stål för närvarande är den mest använda och producerade ståltypen i världen.

Att bearbeta mjukt stål är mycket billigare än högre kolstål och legerat stål. Även om den uppvisar relativt låg hårdhet och styrka (utbyte och draghållfasthet), räcker dess mekaniska egenskaper för många användningsområden.

Mjukt stål har en ferritisk struktur på grund av sin extremt höga mängd järn. Denna struktur är ansvarig för de magnetiska egenskaperna hos mjukt stål.

Varför lågkolhaltsstål inte bör värmebehandlas

På minussidan är mjuka stål generellt svårare att arbeta med när det bara gäller värmebehandling och härdning. Det är möjligt att göra det, men det skulle vara liten eller ingen förändring. På grund av dess låga innehåll av kol och legerade element, bildar mjukt stål inte en martensitstruktur när det släcks efter upphettning.

Förkolning av mjukt stål – En guide

Även om det är sant att endast uppvärmning och härdning inte är ett bra val för att härda lågkolhaltiga stål, är detsamma inte nödvändigtvis sant för en annan metod för härdning av höljen – nämligen uppkolning.

Karburering är processen att sprida kol i ytan på lågkolhaltiga stål för att öka hårdheten. Materialet släcks sedan så att kolet låses på plats. De specifika stegen för härdning av mjukt stål är följande:

Först , värms föremålet upp till austenitiseringstemperatur och exponeras sedan för en cas-baserad kabruserande atmosfär.

Beroende på erforderligt djup och kolhalt hålls föremålet vid denna konstanta temperatur i några minuter upp till flera timmar.

Efter att diffusionsprocessen är avslutad kyls föremålet i olja eller vatten.

Kolningsdjupet bestäms av applikation och material och kan variera från mikron till flera millimeter.

Fördelar med härdande mjukt stål

Milda stål som har uppkolats har en hård yta och en mjuk kärna. Detta innebär att härdade lågkolstål är hårdare men inte spröda. Kärnan behåller sin formbarhet och seghet i hög grad samtidigt som den skyddas av den hårda ytan. Denna förbättrade yta visar också bättre motståndskraft mot slitage och utmattning. Med hjälp av lämpliga skyddspasta är även partiell uppkolning möjlig. Du kan kontakta oss för mer information här.

Lämna ett svar

Relaterade inlägg