Nyheterna kring den ändrade spellagen för casino och betting

Nyheterna kring den ändrade spellagen för casino och betting

Spelbranschen är en snabbt växande industri, framförallt tack vara möjligheterna till onlinebetting och onlinecasinon som har växt explosionsartat under de senaste åren.

Med den teknologiska utvecklingen och ökningen av internetanvändning har möjligheterna för spel och betting online ökat drastiskt. Men med den ökade populariteten kommer också utmaningar, och det är där spellagen som reglerar casinos och betting kommer in.

Spellagen gäller spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar och är utformad för att reglera och kontrollera spelverksamhet för att skydda spelare från skadliga effekter av spelmissbruk. I Sverige är Spelinspektionen ansvarig för att tillhandahålla tillstånd för spelverksamheter och övervaka att de följer lagen.

Genom åren har spellagen blivit allt mer åtstramande och lagen har kontinuerligt uppdaterats och justerats för att kunna anpassa sig till hur samhället och spelplattformarna förändras över tid.

En viktig del av spellagen för casino och betting är åldersgränsen för spel. I Sverige är den 18 år, och alla spelverksamheter måste verifiera spelarnas ålder innan de tillåts att spela. Detta är viktigt för att förhindra minderåriga från att utsättas för skadliga effekter av spelmissbruk.

En annan viktig del av spellagen är regleringen av reklam för spel. Reklam för spel är begränsad och lagstiftningen strävar efter ”särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter”.

Men spellagen är inte statisk, det är ständigt i förändring. Nya teknologier och förändringar i spelernas beteende gör det svårt att hålla jämna steg med utvecklingen. Därför måste lagen ständigt revideras och uppdateras för att säkerställa att den är relevant och effektiv.

Ett exempel på en förändring i spellagen är den svenska regeringens beslut om att införa en spellicens för alla spelverksamheter som erbjuder spel till svenska spelare. Detta innebär att alla spelverksamheter måste ansöka om och erhålla en spellicens från Spelinspektionen för att få erbjuda spel till svenska spelare

Under 2022 kom en lagrådsremiss med nya förslag och uppdateringar till spellagen som ska träda i kraft under sommaren 2023.

Det huvudsakliga innehållet i lagrådsremissen

I den senaste lagrådsremissen föreslår regeringen ett antal åtgärder för att förhindra att olicensierat spel tar plats på den svenska spelmarknaden. Dessa inkluderar ett krav på tillstånd för all spelprogramvara, ett förbud mot att främja olagligt spel och en utökning av förbudet mot reklam för olicensierat spel. För att minska skadeverkningarna av spel om pengar föreslås det även åtgärder som ett justerat krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter och möjligheten att införa marknadsstörningsavgift mot överträdelser av spellagens förbud mot att skicka viss direktreklam.

Förslaget innefattar även en ny lag med en uppgiftsskyldighet för licens- och tillståndshavare för att öka möjligheterna att följa utvecklingen på spelmarknaden, en utökad möjlighet att meddela undantag från tekniska krav, regler om att en utgången licens ska fortsätta gälla under prövningen av en ansökan om förnyad licens och anpassade regler om bonuserbjudanden för licenshavare som endast tillhandahåller spel för allmännyttiga ändamål.

I remissen föreslås också att lagen om anordnande av visst automatspel ska upphävas, att överenskommelsen mellan Sverige och Finland om automatspel på passagerarfartyg ska sägas upp, att spellagen inte ska tillämpas på spel ombord på utländska fartyg under oskadlig genomfart och en definition av svenskt speldeltagande ska införas i lagen om skatt på spel. Slutligen föreslås mindre ändringar i spellagen och ändringar i skatteförfarandelagen.

Lagändringarna om tillstånd för spelprogramvara träder i kraft den 1 juli 2023, medan övriga ändringar träder i kraft den 1 januari 2023.

Ny lag om spelprogramvara

Efter den senaste ändringen av lagen har staten ökat sina möjligheter att övervaka spelmarknaden. Riksdagen röstade igenom ytterligare ändringar i spellagen för att öka kontrollen ännu mer.

Lagändringarna bygger på den lagrådsremiss som tidigare regeringen lämnade in. Riksdagen röstade till exempel ja till införandet av ett tillstånd för spelprogramvara. Från och med den 1 juli 2023, måste företag som tillverkar, tillhandahåller, installerar eller ändrar spelprogramvara ha ett särskilt tillstånd utfärdat av Spelinspektionen. Spelprogramvara inkluderar t.ex. digitala spelautomater, streaminglösningar för live-casino och program för vadslagning och att acceptera och registrera speltransaktioner. Genom att införa detta tillståndskrav syftar man till att enklare kunna utesluta aktörer utan svensk licens från den svenska spelmarknaden genom att begränsa tillgången till programvara för olicensierade företag och därmed uppmuntra casino med svensk licens.

Förslaget som röstades igenom innefattar också ett förbud mot att främja olagligt spel, som träder i kraft den 1 januari 2024. Å andra sidan, röstade man nej till att skärpa kraven på måttfull spelreklam, vilket har mött kritik från flera håll. Genom lagändringen, syftar man till att ytterligare stärka konsumentskyddet och kanalisera spelandet till svenska aktörer.

Åldersbegränsningar

Åldersbegränsningar på spel om pengar är en viktig strategi för att förhindra att unga utsätts för riskerna med spelmissbruk. Enligt statistik är andelen unga som har spelat det senaste året och andelen med spelproblem lägre bland killar i åldern 16-17 jämfört med killar som är 18-19 år. Spelandet hos tjejer ligger generellt på en lägre nivå och ökar inte i samma utsträckning när de fyller 18 år.

Företag som inte följer åldersgränserna riskerar att förlora sin licens. Följande åldersgränser gäller: 18 års gräns för att spela om pengar, 20 års gräns för att spela på ett internationellt kasino. Marknadsföringen av spel bör vara måttfull och inte riktas till barn och unga under 18 år.

Det är viktigt att åldersgränserna följs för att skydda unga från de risker som följer med spelmissbruk. Spelbolag måste vara ansvariga och se till att de följer lagen när det gäller åldersgränser för att undvika eventuella påföljder. Dessa åtgärder kan hjälpa till att minska spelproblem och främja ett ansvarsfullt spelande.

Spelansvar

Enligt spellagen är det spelbolagens ansvar att skydda spelare mot överdrivet spelande genom att identifiera och hantera tecken på problematiskt spelbeteende. Det ska finnas en handlingsplan för hur bolaget hanterar denna omsorgsplikt.

I Spelinspektionens riktlinjer för omsorgsplikten ges exempel på hur man kan identifiera tecken på överdrivet spelande, såsom jagande av förluster och höjning av insättningsgränser. Det finns också metoder för att identifiera problematiskt spelbeteende via andra kontakter med spelare.

Personer som tidigare har stängt av sig för spel, samt unga vuxna i åldern 18-24 år, är särskilt viktiga grupper att hålla koll på. I riktlinjerna ges också exempel på åtgärder som bolaget förväntas vidta när någon visar tecken på överdrivet spelande, inklusive feedback och restriktioner. Feedbacken ska ske på ett sätt som ger personen som spelar möjlighet att svara, och det räcker inte med pop-up-meddelanden.

Relaterade inlägg