Vilka stadier finns i barns utveckling?

Vilka stadier finns i barns utveckling?

Enligt Early Years Foundation Stage (EYFS), som sätter standarderna för inlärning, utveckling och vård av barn i England från födsel till 5 år, är nyckelstadierna i barns utveckling:

Kommunikation och språk
Fysisk utveckling
Personlig, social och emotionell utveckling
Läskunnighet
Matematik
Att förstå världen
Uttrycksfull konst och design
Dessa kan ofta begränsas till 5 stadier av barns utveckling, som är sociala, emotionella, fysiska, kognitiva och språkliga.

Relaterade inlägg