Vad är Kolstål?

Kolstål är stålsorter med en kolhalt på upp till 2,1 viktprocent. Kolstål innehåller ingen minsta mängd andra legeringsämnen , såsom krom, kobolt, molybden eller volfram. Ändå innehåller den ofta mangan. Den maximala mängden mangan i metallen bör dock inte överstiga 1,65 viktprocent. Vidare bör mängden kisel och koppar vara mindre än 0,6 viktprocent.

Med ökningen av kolmängden i stålet, arbetsstyckets hårdhet ökar. Svetsbarheten och duktiliteten minskar dock med högre kolhalt.

Typer av kolstål

Kolstålklasser klassificeras enligt deras innehåll av kol i de tre typerna lågkolhaltigt stål, medelkolstål och stål med hög kolhalt. De olika kvaliteterna kan särskiljas genom sin kolhalt, mikrostruktur och egenskaper.

Lämna ett svar

Relaterade inlägg