Frågor & Svar

Här besvarar vi korta men snabba svar på läsarnas frågor.
Har du en fråga? Klicka här!

Hur man lindrar stress på Metall Genom Uppvärmning

Hur man lindrar stress på Metall Genom Uppvärmning

Varje steg i tillverkningen lägger till inre spänningar till metallen. Uppvärmning är en vanlig procedur för att avlasta arbetsstycket. Det finns flera värmebehandlingar för att uppnå det önskade resultatet som är differentierade av den inducerade temperaturen. Vikten av stressavlastning i metall I tillverkningsprocessen genomgår metalldelar många värmebehandlingar. Varje steg tillför stress till arbetsstycket och kan därmed lämna metallen med en kortare utmattningslivslängd. Dessutom inducerar skärning, bearbetning och svetsning inre spänningar i materialet som kan leda till förvrängningar och dimensionsförändringar. Även om det inte är möjligt att minska den inre spänningen till noll, finns det flera sätt att minimera mängden spänningar…
Läs mer
Vad är Borering? Allt du Bör Veta!

Vad är Borering? Allt du Bör Veta!

Både borering och nitrering är termokemiska diffusionsprocesser som används för att härda metallytan. Som deras namn redan antyder använder boriding bor för att uppnå detta, medan nitrering använder kväve. Men vilken behandling är bättre? Ta reda på det i vår artikel borering vs. Nitrering.nitrering Om borering Borering är vår favoritmetod att härda stål. Borering är en termokemisk värmebehandling som sprider bor in i ytan på ett arbetsstycke. Boridskiktet som bildas ovanpå är extremt slitstarkt och skyddar arbetsstycket från kemiska angrepp samt nötande slitage och kallsvetsning. Bor kan appliceras som ett pulver, som en pasta och som granulat , vilket gör…
Läs mer
Vad är Diffussionssvetsning? Allt du Bör Veta

Vad är Diffussionssvetsning? Allt du Bör Veta

Diffussionssvetsning är en svetsteknik som främst används vid metallbearbetning. Diffussionssvetsning fungerar på principen om fast-materia diffusion och gör det möjligt att sammanfoga två liknande eller olika metaller. Det används i stor utsträckning inom flyg- och kärnkraftsindustrin. Diffussionssvetsning är en svetsteknik som främst används vid metallbearbetning. Genom att använda diffusionssvetsning är det möjligt att sammanfoga två olika metaller genom principen om fast-tillstånd diffusion. Denna teknik utförs vanligtvis vid 50 – 70 % av materialens smälttemperatur. Efter att önskad temperatur uppnåtts appliceras högt tryck på materialen. Diffusionssvetsning används i stor utsträckning inom kärnkraftsindustrin och flygindustrin. Den faktiska processen är flera hundra år…
Läs mer
Varmvalsat vs kallvalsat stål – Vad är skillnaden?

Varmvalsat vs kallvalsat stål – Vad är skillnaden?

Egenskaperna hos metall är starkt beroende av den kemiska sammansättningen. Men även om stålkvaliteterna är desamma har tillverkningsprocessen ett stort inflytande på stålets egenskaper också. Prefabricerade stålprodukter kan bearbetas med olika processer, såsom kall- och varmvalsning. Skillnaden mellan varm- och kallvalsat stål En av de mest uppenbara skillnaderna mellan varmt och kallvalsat stål är själva processen. Medan varmvalsning görs med värme, bearbetas kallvalsat stål vid låga temperaturer. Båda teknikerna har en inverkan på typen av applikation och prestanda för stålsorten. Stål av olika typer och egenskaper kan dock genomgå båda behandlingarna, även om det måste noteras att vissa kvaliteter är…
Läs mer
Vad är normalisering av Metall? Normalisering & Glödgning

Vad är normalisering av Metall? Normalisering & Glödgning

Normalisering är en värmebehandlingsprocess som används för att göra metall, såsom stål, mer formbar och seg. Termiska och mekaniska härdningsprocesser minskar duktiliteten och ökar hårdheten hos ståldelar. Därför kan normalisering reformera mikrostrukturen till mer duktila strukturer. Detta minskar arbetsstyckets restspänning. Vidare, normalisering gör stålet mer formbart och bearbetbart. I normaliseringsprocessen värms stålet upp till en specifik temperatur. Detta följs av kylning av metallen till rumstemperatur med luft. Denna procedur leder till en ny bildning av stålets mikrostruktur, vilket resulterar i reducerad hårdhet och ökad duktilitet. Vilka är fördelarna med normalisering? Jämfört med glödgning är normalisering billigare. Därför är proceduren en…
Läs mer
Vad behöver vi för att göra handeln mer socialt hållbar inom Exportländerna

Vad behöver vi för att göra handeln mer socialt hållbar inom Exportländerna

De positiva sociala effekterna av hållbar handel: engagemang för välbefinnande genom och bortom marknadsbaserade instrument. Utvecklingen av globala jordbruksvärdeskedjor har främjats allmänt som en ekonomisk utvecklingsstrategi på senare tid. år. Hur användbar det än är för BNP-tillväxten, har intensifieringen av produktionen och den globala handeln lagt en tung börda på planeten och människorna, med negativa effekter som avskogning och tillhörande ökade koldioxidutsläpp, kränkningar av mänskliga rättigheter och utarmning av försörjning på landsbygden. På ett enda år tillgodogjorde "avancerade ekonomier" råvaror från den globala södern värda 2,2 biljoner dollar i nordliga priser. Detta skulle vara tillräckligt för att få slut på…
Läs mer
Vad är Materialhårdhet? – Material & Hårdhet

Vad är Materialhårdhet? – Material & Hårdhet

Hårdheten hos ett material är egenskapen att kunna motstå lokal permanent eller plastisk deformation, penetration, repa eller böja sig. Om hårdheten ökar, ökar också slitstyrkan å ena sidan. Men hårda material å andra sidan är svåra att ändra i form. Därför är hårdhet en viktig egenskap hos metaller. Vad är definitionen av hårdhet? Hårdhet definieras som ett materials förmåga att motstå en plastisk deformation, vanligtvis orsakad av deformation eller nötning. Till skillnad från elastiska deformationer är plastiska deformationer permanenta. Detta innebär att materialet inte återgår till sitt ursprungliga tillstånd efter att ingen kraft anbringats längre. Vidare kan hårdhet beskrivas som förmågan…
Läs mer
Vad är Glödgning? Allt du Bör Veta!

Vad är Glödgning? Allt du Bör Veta!

Glödgning är en värmebehandlingsprocess. Huvudsyftet med proceduren är att förändra mikrostrukturen och därför de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos metaller. I stål minskar glödgning hårdheten, och inre spänningar å ena sidan och ökar duktiliteten å andra sidan. Därför gör processen materialet mer formbart och bearbetbart och förhindrar att det går sönder. Vad händer under processen? Glödgning minskar antalet dislokationer som sker pga. till det faktum att atomer vandrar i kristallgittret. Detta leder till förändringar i materialets hårdhet och duktilitet. Med många metaller, såsom kolstål, bestämmer fassammansättningen och kristallkornstorleken egenskaperna hos arbetsstycket. Här är kylningen och uppvärmningshastigheten de avgörande faktorerna. Efter…
Läs mer
Titan legeringar – Allt du Bör Veta om Legeringar med Titan

Titan legeringar – Allt du Bör Veta om Legeringar med Titan

Precis som andra legeringar, består titanlegeringar av en blandning av kemiska grundämnen. De kännetecknas av en mycket hög draghållfasthet, seghet och korrosionsbeständighet. Dessutom kan titanlegeringar motstå extremt höga temperaturer på upp till 760°C (1400°C) och är densitet låg jämfört till stål och andra superlegeringar. Därför är titanlegeringar jämförbart lätta. Men å andra sidan uppvägs dessa fördelar av höga produktions- och materialkostnader. Rent titan finns i form av β-fas vid temperaturer över 885 °C (1625 °F) och i form av α-fas vid temperaturer under 885 °C. Legeringselementen kan antingen stabilisera a- eller p-fasen. Legeringar som stabiliserar α-fas inkluderar aluminium, syre och…
Läs mer
Vad är Ferrolegeringar? Komplett Guide

Vad är Ferrolegeringar? Komplett Guide

Ferrolegering avser generellt legeringar av järn som innehåller en hög andel av ett eller flera andra grundämnen än kol. Dessa inkluderar element som krom, mangan eller aluminium. Stålindustrin är den största konsumenten av ferrolegeringar, eftersom de ger stål olika egenskaper. Dessutom spelar ferrolegeringar en viktig roll i tillverkningen av metallen. Till exempel förhindrar ferrolegeringar de negativa effekterna av svavel i produktionen och förbättrar korrosionsbeständigheten i stål. I allmänhet är ferrolegeringar tillverkad i en masugn eller en elektrisk ljusbågsugn, varvid betydelsen av den senare metoden minskade stadigt under 1900-talet. Andra möjligheter för tillverkning av ferrolegeringar är genom karbotermiska reaktioner, tillsats av…
Läs mer